mp3 happy

Nakuha ko ito kay Nica

Step 1: Put your MP3 player or whatever music player you have on random.
Step 2: Post a line from the first 30 songs that play, no matter how embarrassing the song.
Step 3: Post and let everyone you know guess what song and artist the lines come from.
Step 4: Strike out the songs when someone guesses correctly.
Step 5: No cheating.

1. You stumbled and you fell right down to the bottom, but nobody cared at all but for me.
2. Oh can't you see it baby, I'll stand here right before you.
3. The way that you flashed your smile, the look in your eyes, it blew my mind.
4. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife.
5. I should be over you. I should known better, but it's just not the case.
6. I've seen those bright brown eyes with tears coming down.
7. Love you everyday, girl, always on my mind. All that I can say girl, I love you all the time.
8. Living is easy with eyes closed.
9. So I should have realized a lot of things before. If this is love you gotta give me more
10. I love you and like a ghost I'm gonna haunt you.
11. Sabay sa kembot ng bewang mo at ng pungay ng iyong mga mata.
12. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true.
13. What I'm after is your effect on my gravity, like Trinity flying high with some kicks with my heavy duty joystick.
14. Kailan ko masisilayan sa araw-araw ang aking mahal, mula paggising hanggang sa pag-idlip, kagandahang walang patid.
15. What's your name, who's your daddy?
16. And no matter what I do I feel the pain, with or without you.
17. I don't like you but I love you. Seems that I'm always thinking of you.
18. Maari bang minsan pa'y mahagkan ka't maiduyan ka?
19. Kung uulitin man buhay ko, tanging ikaw parin ang nanaising makapiling.
20. I'm not like the girls that you've known but I believe I'm worth coming home to.
21. And all you can do is wait for that day when they will care
22. I've got the sweetest song than birds' in the tree
23. Living there, you'll be free if you truly wish to be. *half lang kasi mali yung artist!
24. I'll give you all I've got to give if you say you love me too
25. These secret garden beams changed my life, so it seems.
26. Suddenly, I'm not half the man I used to be.
27. It's such a feeling that, my love, I can't hide.
28. I remember you told me that it made you believe in no man, no cry
29. It's too late to say you're sorry, how would I know, why should I care? *mali ang artist. hehehe
30. I would write my school report on why I love my jeans

Manghula kayo. Pwede rin kayong magbigay ng mga insights ninyo. Haha. Insights daw o.

Just tell me if sirit na kayo!!!

Mantsa


Paano nga ba ang lumimot? Paano isasantabi ang awit na araw-araw ang tumutugtog sa isipan mo. Paano mabubura ang isang larawang hindi ipininta gamit ang pinsel at kulay, kundi ng mga hinabing ala-ala. Mga ala-alang hindi mo naman sigurado kung dapat nga bang alalahanin. Mga tingin na pinipili mong paniwalaang mga titig. Mga pangungusap na ang dinig mo'y musika ng pag-ibig. Ang mga dampi ng kamay na maaring para sa iyo ay langit ngunit sa kanya ay wala namang saysay.

Hindi ba't ang mga mantsa ang bunga ng aksidenteng kay bilis na naganap, subalit kay laki ng bakas na iniwan. May iniwang siyang bakas na di magawang hugasan ng iyong luha. Marahil panahon na lamang ang magpapakupas dito.

Paano nga ba siya magagawang limutin?

Favorite Book

Sa tuwing nakakakita ako ng ganito:

Nalulungkot ako�t napapaisip, ganoon na ba talaga kahirap ang makapagbasa ng isang aklat? Bakit gano�n? Kabilang na ba sa ating popular na kultura ang hindi magabasa? Hay.

Isa pang maliit na puna, bakit marami sa atin ang pinipiling magsulat sa lenggwaheng gamit lamang sa text? Hindi ba�t nahaharapan tayo ng keyboard na kumpleto ang mga titik? Hay.